Life GreenMe5

„Green Me5“ – tai Europos Sąjungos finansuojamas Life programos aplinkosauginis projektas. Projekto valdytoja – Ispanijos Mursijos regiono savivaldybių federacija. Projekto partneriai: Ispanijos Ciesos, Italijos Areco, Švedijos Helsingborgo ir Vilniaus miestų savivaldybės bei Ispanijos konsultacinė įmonė Eurovértice.

„Green Me5“ projekto metu miestai įgyvendins Žaliojo miesto susitarimo (Green City Accord) įsipareigojimus švaraus oro, vandens, triukšmo mažinimo, žiedinės ekonomikos ir perdirbimo skatinimo, bioįvairovės apsaugos srityse. 

Vilnius šį susitarimą pasirašė 2021 m. rugsėjį. Prie šios Europos Komisijos iniciatyvos jau prisijungė daugiau nei 100 Europos miestų

Kiekvienas projekte dalyvaujantis miestas įgyvendins bandomąjį projektą vienoje iš išvardytų sričių. 

  • Švarus oras
  • Švarus vanduo ir taupiai naudojami ištekliai
  • Žiedinė ekonomika
  • Bioįvairovė
  • Triukšmo mažinimas

Bandomuojų veiksmų metu sukaupta patirtis ir sukurti geros praktikos pavyzdžiai bus taikomi kituose miestuose bei planuojant ir įgyvendinant didesnio masto miestų projektus.

Dalyvaujančių penkių miestų bendradarbiavimas užtikrins keitimąsi patirtimi, padės bendrai rasti iškilusių iššūkių sprendimus, identifikuoti silpnąsias vietas ir grėsmes. 

Projektui įgyvendinti skirtas ES LIFE programos finansavimas. Viso projekto vertė yra 257,6 tūkst., iš jų 60 proc. – ES lėšos. Projektui kofinansuoti skirta 100 tūkst. Eur pagal LR Aplinkos ministerijos Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarką. Projekto trukmė – ketveri metai (pradžia – 2023 m., pabaiga –2027 m.).

Naujienos

Dalyviai

Federación de Municipios de la Región de Murcia – Mursijos savivaldybių regiono federacija (projekto pareiškėja / koordinatorė)
Ciesos savivaldybė (Ispanija)
Areco savivaldybė (Italija)
Mursijos miesto taryba (Ispanija)
Helsingborgo savivaldybė (Švedija)
Vilniaus miesto savivaldybė (Lietuva)
„EuroVértice“, privati konsultavimo įmonė.

Vilniuje bandymai kurti tylią ir švaraus oro gatvę

Vilniaus miesto bandomojo projekto idėja – šalia intensyvaus eismo gatvių ar jų atkarpų, kur gyvena ar lankosi daug miestiečių, atlikti oro taršos, triukšmo matavimų tyrimus ir imtis veiksmų, tokių kaip apželdinimas, eismo reguliavimo pokyčiai ir pan., bei įvertinti, kaip šie veiksniai prisideda prie oro taršos ir triukšmo mažinimo.

Iš daugiau nei 300 gatvių ar jų atkarpų atrinkta bandomoji gatvė – Fabijoniškėse esanti Salomėjos Nėries gatvė. Joje bus įrengiami triukšmo ir oro taršos sensoriai, kuri tiksliai išmatuos oro taršą ir triukšmo lygį skirtingu paros metu, skirtingomis savaitės dienomis. 

Duomenis analizuoja Vilniaus miesto savivaldybei priklausanti įmonė UAB „ID Vilnius“. 

Vėliau bus diegiamos įvairios triukšmo ir oro taršos mažinimo priemonės: gatvė bus apželdinama, įvedami tam tikri eismo ribojimai, nuolat šia gatve važiuojantys gyventojai bus kviečiami kuo mažiau naudotis savo automobiliu ir pan. 

Po kiekvieno įgyvendinto pokyčio pasirinktoje gatvėje bus analizuojami oro ir triukšmo taršos rodikliai. Juos galės sekti ir patys gyventojai puslapyje https://miestoplauciai.vilnius.lt/orotarsa/. Jame tikruoju laiku pateikiama 34 jutiklių fiksuojama oro tarša ir žiedadulkių koncentracija Vilniaus mieste. Į žemėlapį bus įtraukta ir bandomoji gatvė, tik joje dar bus matuojamas ir triukšmas. 

2023 M. RUGSĖJIS
1
Parenkama gatvė
2
Įdiegiami matavimo jutikliai
3
Išmatuojami oro ir triukšmo rodikliai
4
Įdiegiama 1 priemonė
5
Matuojami rodikliai
6
Įdiegiama 2 priemonė
7
Matuojami rodikliai
8
Įdiegiama X priemonė
9
Matuojami rodikliai
10
Galutinė išvada
2027 M. RUGPJŪTIS
11
Rekomendacijos, kaip pritaikyti kitoms gatvėms

Tyrimai

Oras Miesto plaučiai

Aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas 2023 m.

Triukšmas Triukšmo žemėlapiai

Vilniaus miesto savivaldybės 2019–2023 m. triukšmo prevencijos veiksmų planas

Kontaktai

Giedrius Kavaliauskas

Vilniaus miesto savivaldybės Projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas ir „Green Me5“ projekto vadovas

Eglė Vankevičė

Dėl projekto komunikacijos – Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė

Emilis Tamošiūnas

Projekto bandomojo veiksmo ekspertas Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio vyriausiasis specialistas